Algemene voorwaarden

Update: 26/12/2023: Alle boekingen voorafgaand aan deze datum vallen onder vorige algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie reizen:

Tomeeto valt als Belgische reisorganisator en reisbemiddelaar onder de zgn. “reiscontractenwet” (Belgische wet van 16 februari 1994) tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Deze algemene voorwaarden van de Geschillencommissie reizen zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling afgesloten tussen jou als reiziger en Tomeeto als reisorganisator of reisbemiddelaar.

Als een geschil tussen jou als reiziger en Tomeeto niet onderling kan worden opgelost (via de reisbegeleiding van Tomeeto of de lokale partner ter plaatse, via e-mail of via telefoon), kan je terecht bij de Geschillencommissie Reizen (GCR). Concrete bepalingen hierrond en contactgegevens vind je op de website van de Geschillencommissie reizen: http://www.clv-gr.be .

Algemene voorwaarden van Tomeeto:

Aanvullend op de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie reizen, heeft Tomeeto ook meer concrete algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn niet bedoeld als kleine lettertjes, maar wel om de afspraken tussen jou als reiziger en Tomeeto zo transparant mogelijk te maken.

Als via e-mail andere afspraken gemaakt zijn tussen jou en Tomeeto, gelden ze als bijzondere voorwaarden en hebben ze voorrang op onze algemene voorwaarden.

Tomeeto biedt 3 basisformules aan:

– singles weekends (2 overnachtingen)

– singles vakanties (vanaf 3 overnachtingen)

– eenoudergezinsvakanties (7 overnachtingen) – voor wie zonder partner op vakantie gaat, maar daarom niet per sé single is

Hiernaast kan Tomeeto nog uitzonderlijke evenementen organiseren. Opmerking: privé-initiatieven bekend gemaakt op het platform van onze facebookgroep (Tomeeto Online Popup Café), georganiseerd door privé-personen (leden van de Facebook-groep), vallen niet onder de bevoegdheid of verantwoordelijkheid van Tomeeto BV.

De voorwaarden voor deze vier basisformules kunnen verschillen, dat staat hieronder telkens expliciet aangegeven.

Tomeeto organiseert enkel groepsweekends of –vakanties, daarom spreken we over “deelnemers”, in de plaats van de wettelijke term “reizigers”, maar we bedoelen exact hetzelfde. We richten deze algemene voorwaarden aan “jou/je” – hiermee bedoelen we dan ook altijd de reiziger.

1. Communicatie per E-mail

1.1 Communicatie met praktische informatie

 Door je e-mailadres op te geven ga je akkoord om alle correspondentie te ontvangen via e-mail. Als je een week voor je vertrek niet de nodige praktische informatie hebt ontvangen, moet je zelf het initiatief nemen om ons dit even per telefoon of e-mail te laten weten. Zoniet kunnen wij niet weten dat je onze mails niet ontvangt en kan je ons hiervoor niet verantwoordelijk stellen.

1.2 Wat gebeurt met jouw gegevens?

Tenzij noodzakelijk voor de verzekering of organisatie (als we het evenement of de vakantie samen met een partner organiseren), geven we jouw gegevens nooit door aan een derde partij.

Op de carpoollijst naar de andere deelnemers van je vakantie worden enkel je voornaam, e-mail-adres, postcode en woonplaats (dus geen straatnaam, huisnummer of telefoonnummer) vermeld.

1.3 Je gegevens uit ons bestand laten wissen?

In elk van onze nieuwsbrieven bevindt zich een uitschrijflink.
Je kan ons via e-mail ook altijd vragen om je gegevens te verwijderen.
In beide gevallen wissen wij jouw gegevens volledig uit onze databank.

2. Wanneer is je boeking geldig? Wanneer moet je betalen? 

Je inschrijving is geldig nadat Tomeeto het voorschot ontvangen heeft (betalingen zijn enkel mogelijk via overschrijving of met een cadeaubon). Zolang je niet betaald hebt, is je plaats niet zeker. Zodra Tomeeto je voorschot correct ontvangen heeft, bevestigt Tomeeto je boeking en komt het contract tussen jou en Tomeeto tot stand.

Het saldo moet ten laatste vier weken voor het begin van het weekend of zes weken voor het begin van de vakantie betaald zijn aan Tomeeto. Als je je pas inschrijft na deze termijn, moet de totale reissom betaald zijn aan Tomeeto om je inschrijving geldig te maken.

Als je het saldo niet op tijd betaalt, zal Tomeeto je zowel telefonisch als per e-mail proberen te verwittigen via de gegevens die je aan Tomeeto doorgaf. Indien je hierna (zelfs als Tomeeto je niet kon bereiken) niet binnen de 48 uur een betalingsbewijs doorstuurt aan Tomeeto, is Tomeeto niet verplicht je plaats vrij te houden en mag Tomeeto je boeking op elk moment annuleren. Tomeeto licht je hierover in via e-mail. Als annulatiedatum geldt de datum waarop Tomeeto deze e-mail stuurt. De restituties (wat je niet meer hoeft te betalen) zijn in dat geval hetzelfde als het geval je zelf annuleert zonder opgave van reden (zie § 3.2, § 3.3 en § 3.4).

Het bedrag van het voorschot en de totale reissom worden bekend gemaakt op de website van Tomeeto.

3. Wat als je wil annuleren?

 3.1 Ter informatie: verschil tussen annuleringsvoorwaarden van Tomeeto en annuleringsvoorwaarden bij een verzekeringsmaatschappij

3.1.1 Annuleren bij Tomeeto: je hoeft geen reden op te geven – enkel de termijn te respecteren

Het is belangrijk om te weten dat onze annuleringsvoorwaarden ongeacht de omstandigheden gelden. Je hoeft dus geen reden of bewijs op te geven, enkel de termijnen van annulatie te respecteren. Vanaf 3.2 tem 3.5 lees je hierrond de voorwaarden van Tomeeto.

3.1.2 Een annulatieverzekering: mits een geldige reden kan je eender wanneer annuleren

Alles in deze paragraaf (3.1.2) is louter informatief en niet bindend voor Tomeeto.
Je kan een annulatieverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Deze maatschappijen betalen enkel terug bij bepaalde redenen (bv ziekte, …) zoals bepaald in de algemene voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. Bij een verzekeringsmaatschappij hang je in de regel niet vast aan een termijn, word je bv ziek op de dag van de reis, kan deze maatschappij tussen komen in de kosten – mits je de nodige bewijzen kan voorleggen.

Wil je via Tomeeto een reisbijstand- of annulatieverzekering afsluiten? Dit kan. Bij de beschrijving van elk weekend en elke vakantie vind je de nodige info hierover.

3.2 Je wil je weekend annuleren bij Tomeeto?

Indien je je weekend wenst te annuleren, wat ook je reden is, of het overmacht is of niet, krijgt je afhankelijk van de termijn voor aanvang van een Tomeeto weekend volgende restitutie (restitutie wil zeggen: wat je niet meer hoeft te betalen):

 • Restitutie tot 4 weken voor aanvang van het Tomeeto weekend: 100 % van de totale reissom (met aftrek € 29 boekingskosten)
 • Restitutie tot 3 weken voor aanvang van het Tomeeto weekend: 85 % van de totale reissom
 • Restitutie tot 8 dagen voor aanvang van het Tomeeto weekend: 50 % van de totale reissom
 • Restitutie tot 48 uur voor aanvang van het Tomeeto weekend: 10 % van de totale reissom

Eventuele premie voor de reisbijstands- en/of annulatieverzekering vallen niet onder deze berekening en kunnen nooit terugbetaald worden, zelfs niet gedeeltelijk.

Wanneer je in de laatste 48 uur annuleert of niet komt opdagen, bedraagt de restitutie 0 % van de totale reissom.

Betalingen met cadeaubon vallen onder dezelfde annuleringsvoorwaarden.

3.3 Je wil je singles vakantie annuleren bij Tomeeto?

Indien je je vakantie wenst te annuleren, wat ook je reden is, of het overmacht is of niet, krijg je afhankelijk van de termijn voor aanvang van een Tomeeto vakantie volgende restitutie (restitutie wil zeggen: wat je niet meer hoeft te betalen):

Voor de reizen/vakanties buiten Europa:

 • Restitutie tot 5 maanden voor aanvang van de Tomeeto vakantie: 100 % van de totale reissom, met aftrek van € 75 verwerkingskosten
 • Restitutie tussen 5 maanden en 121 dagen voor aanvang van de Tomeeto vakantie: 90 % van de totale reissom
 • Restitutie tussen 120 en 80 dagen voor aanvang van de Tomeeto vakantie: 50 % van de totale reissom
 • Restitutie tussen 80 en 51 dagen voor aanvang van de Tomeeto vakantie: 25 % van de totale reissom
 • Restitutie vanaf 50 dagen voor aanvang van de Tomeeto vakantie of no show: 0 % van de totale reissom

Voor de reizen/vakanties binnen Europa met vliegreis (h/t) inclusief:

 • Restitutie tot 4 maanden en twee weken voor aanvang van de Tomeeto vakantie: 100 % van de totale reissom, met aftrek van € 50 verwerkingskosten
 • Restitutie tot 8 weken voor aanvang van de Tomeeto vakantie: 70 % van de totale reissom
 • Restitutie tot 4 weken voor aanvang van de Tomeeto vakantie: 50 % van de totale reissom
 • Restitutie vanaf 20 dagen voor aanvang van de Tomeeto vakantie of no show: 0 % van de totale reissom

Voor de reizen/vakanties binnen Europa zonder vliegreis (h/t) inclusief:

 • Restitutie tot 3 maanden voor aanvang van de Tomeeto vakantie: 100 % van de totale reissom, met aftrek van € 50 verwerkingskosten
 • Restitutie tot 6 weken voor aanvang van de Tomeeto vakantie: 70 % van de totale reissom
 • Restitutie tot 3 weken voor aanvang van de Tomeeto vakantie: 50 % van de totale reissom
 • Restitutie vanaf 20 dagen voor aanvang van de Tomeeto vakantie of no show: 0 % van de totale reissom

Eventuele premie voor de reisbijstands- of annulatieverzekering vallen niet onder deze berekening en kunnen nooit terugbetaald worden, zelfs niet gedeeltelijk.

Betalingen met cadeaubon vallen onder dezelfde annuleringsvoorwaarden.

3.4 Je wil je éénoudervakantie annuleren bij Tomeeto?

Indien je je eenoudervakantie voor jezelf en je kind(eren) wenst te annuleren, wat ook je reden is, of het overmacht is of niet, krijg je afhankelijk van de termijn voor aanvang van een Tomeeto vakantie volgende restitutie (restitutie wil zeggen: wat je niet meer hoeft te betalen):

 • Indien met vliegreis (h/t) inclusief: restitutie tot 8 weken voor aanvang van de Tomeeto vakantie: 70 % van de totale reissom
 • Indien zonder vliegreis (h/t) inclusief: restitutie tot 6 weken voor aanvang van de Tomeeto vakantie: 70 % van de totale reissom
 • Restitutie tot 5 weken voor aanvang van de Tomeeto vakantie: 50 % van de totale reissom
 • Restitutie tot 3 weken voor aanvang van de Tomeeto vakantie: 25 % van de totale reissom

Eventuele premie voor de reisbijstands- of annulatieverzekering vallen niet onder deze berekening en kunnen nooit terugbetaald worden, zelfs niet gedeeltelijk.

Wanneer je in de laatste 3 weken voor aanvang van de Tomeeto vakantie annuleert of niet komt opdagen, bedraagt de restitutie 0 % van het totaalbedrag.

Betalingen met cadeaubon vallen onder dezelfde annuleringsvoorwaarden.

3.5 Je wil een evenement zonder overnachting annuleren bij Tomeeto?

Indien je een evenement zonder overnachting (bv. feest Oudjaar) annuleert, wat ook je reden is, of het overmacht is of niet, krijgt je afhankelijk van de termijn voor aanvang van het evenement volgende restitutie (restitutie wil zeggen: wat je niet meer hoeft te betalen):

 • Restitutie tot 4 weken voor aanvang van het Tomeeto weekend en indien het totale bedrag minstens € 50 bedraagt: 100 % van de totale deelnamesom (met aftrek € 29 boekingskosten)

Wanneer je binnen de vier weken voor het evenement annuleert of niet komt opdagen, of wanneer je totale bedrag minder dan € 50 is, bedraagt de restitutie 0 % van de totale deelnamesom.

Betalingen met cadeaubon vallen onder dezelfde annuleringsvoorwaarden.

3.6 Achterstallige betalingen

Wanneer de deelnemer achterstallige betalingen heeft op moment van annulatie, moet hij alsnog zijn betalingsverplichting nakomen.

3.7 Zelf een vervanger vinden

Uitzondering op de annulatievoowaarden in paragrafen 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5: als je zelf een vervanger vindt van hetzelfde geslacht en binnen jouw leeftijdsgroep van je weekend, vakantie of evenement, wordt het volledige door jou betaalde bedrag teruggestort (met aftrek van € 50 verwerkingskosten). Voorwaarden hierbij zijn:

 • de vervangende deelnemer heeft zijn/haar boeking inclusief volledige betaling aan Tomeeto ten laatste 48u voor aanvang van het weekend, vakantie of event in orde gebracht
 • bij vakanties met inclusieve vliegreis is Tomeeto nog op tijd is om kosteloos de namen op de vliegtuigtickets te wijzigen als Tomeeto dit de eerste werkdag na jouw schriftelijke annulatie doet

Dit geldt ook voor de éénoudervakanties. Voorwaarde daarbij is dat het vervangende éénoudergezin uit minstens evenveel leden bestaat en de kinderen ervan binnen de doelgroep van de vakantie vallen.

Voor het zoeken van de vervanger mogen geen kanalen van Tomeeto gebruikt worden (facebookgroep, Whatsappgroepen aangemaakt door Tomeeto of gelijkaardige kanalen)
Verzekeringspremies vallen niet onder deze regeling en kunnen nooit terugbetaald worden.

3.8 Hoe ons op de hoogte brengen van je annulatie?

De annulatie kan enkel via e-mail aan vakantie@tomeeto.be  gebeuren. Het verzendtijdstip van deze e-mail bepaalt de termijn.

4. Recht van annulatie door Tomeeto

Indien Tomeeto het minimale deelnemersaantal zoals in onze communicatie (website, …) vermeld, niet haalt, kan Tomeeto dit weekend, vakantie of evenement annuleren. Bij annulatie moeten deelnemers ten laatste 15 kalenderdagen voor het weekend of de vakantie op de hoogte gebracht worden. Ze hebben dan steeds recht op 100% terugbetaling, ook van de verzekeringspremies. In geval van een genoodzaakte annulatie door overmacht kan de deelnemer nooit meer terugvragen dan hij betaalde.

5. Ben jij verzekerd?

Opgelet: in je vakantie bij Tomeeto zit geen ongevallenverzekering of reisbijstand standaard inbegrepen. We bieden voor onze weekends en vakanties optioneel een annulatie-  en/of reisbijstandverzekering aan. De informatie hierover vind je op de pagina’s van deze weekends en vakanties.

Opgelet: voor weekends of vakanties in België kunnen we geen reisbijstandsverzekering aanbieden (geen dekking in België).

Wat als je niet verzekerd bent en je hebt een ongeval tijdens je vakantie van Tomeeto? Zorg ervoor als je naar buitenland gaat, dat je in het bezit bent van een geldige Europese ziekteverzekeringskaart zodat je ter plaatse dringende zorgen kan genieten. Opgelet: de Europese ziekteverzekeringskaart is geen alternatief voor een reisverzekering.

 6. Verzekeringen van Tomeeto en aansprakelijkheid

Tomeeto is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan eigendommen of schade aan personen (deelnemers of derden). Tomeeto beschikt over een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Beroepsaansprakelijkheid voor het geval Tomeeto door nalatigheid aansprakelijk gesteld wordt voor eventueel geleden schade aan goederen of personen.

Tomeeto kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor ongepaste intimiteiten van deelnemers.

Tomeeto is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Dit wil zeggen dat, mocht Tomeeto failliet gaan, je een beroep kan doen op het Garantiefonds Reizen. Alle informatie en contactgegevens hiervoor vind je op: https://www.gfg.be .

7. Plaats en uur van afspraak

Als je niet op tijd op de plaats van afspraak bent voor een groepsvakantie, waarbij de deelnemers op verschillende plaatsen logeren, zijn de eventuele kosten voor jouw rekening. Niet-genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terugbetaalbaar.

8. Wijzigingen door Tomeeto

In sommige situaties kan Tomeeto het programma wijzigen. Dit bv. als de vluchturen gewijzigd werden door de luchtvaartmaatschappij, of om de weersomstandigheden optimaal af te stemmen op het programma. Tomeeto zal hierover steeds gepast en tijdig informeren.

9. Verplichte identiteitspapieren

Elke deelnemer van Tomeeto dient vanaf 12 jaar sowieso in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart (of Kid-ID zie opmerking hieronder), indien nodig ook een geldig rijbewijs.
Voor kinderen tem 11 jaar buiten België is een geldige kids-ID verplicht.

Opmerking: vanaf 12 jaar is voor kinderen een identiteitskaart verplicht. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

10. Vervoer tijdens het weekend of de vakantie

Bij een aantal vakanties gebeurt het inlands vervoer met huurwagens, waarbij ook onder de deelnemers vrijwilligers worden aanvaard als chauffeur. Sommige verhuurmaatschappijen eisen als waarborg de gegevens van de creditkaart (visa of mastercard) van de chauffeur. Als jij chauffeur bent zal je eventueel dus je creditkaartgegevens aan de verhuurmaatschappij geven maar Tomeeto verbindt zich ertoe dat je evenwel nooit moet tussenkomen bij eventuele schade aan de huurwagen omdat Tomeeto steeds een omniumverzekering neemt voor elke huurwagen (omniumverzekering inclusief afkopen van de franchise). Verkeersboetes zijn wel ten laatste van de feitelijke chauffeur.

Bij sommige vakanties gebeurt het vervoer ter plaatse met de eigen wagen. Deze valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid.

 11. Meldingsplicht fysieke of psychische aandoeningen

Medicijngebruik en/of fysieke of psychische aandoeningen in welke vorm dan ook, dienen vooraf gemeld te worden aan Tomeeto indien deze enig risico met zich meebrengen, mogelijk extra zorg van de reisbegeleiding kan vragen of van invloed kunnen zijn op het verloop en de kwaliteit van het weekend of de vakantie.
Een deelnemer die bovenstaande verplichting niet is nagekomen, kan op elk moment van de deelname aan het weekend, de vakantie of het evenement worden uitgesloten. Eventuele kosten die hierdoor veroorzaakt worden kunnen in rekening gebracht worden van de deelnemer.

12. Weigering deelname aan het weekend of de vakantie

Indien Tomeeto twijfelt aan de geschiktheid van een deelnemer, behoudt Tomeeto zich het recht om zonder verdere uitleg iemand de deelname aan het weekend, de vakantie of het evenement te weigeren. Tomeeto zal de deelnemer hierover per e-mail inlichten en de door de deelnemer betaalde bedragen integraal terugstorten.

13. Uitsluiting deelname tijdens het weekend of de vakantie

Tomeeto behoudt zich het recht om een deelnemer die tijdens het weekend, de vakantie of het evenement ernstige overlast of schade veroorzaakt, uit te sluiten van verdere deelname aan het weekend of de vakantie. Alle kosten veroorzaakt door de overlast en de uitsluiting van de deelnemer komen ten laste van de deelnemer, in zoverre de schade of het verlies aan hem / haar kan worden toegerekend. Deze deelnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van een gedeelte van de reis- of deelnamesom.

14. Privacy deelnemers en omgang met gegevens

Tomeeto kan foto’s van het weekend, de vakantie of het evenement op haar website of sociale media tijdlijnen plaatsen. Indien deelnemers op deze foto’s niet herkend willen kunnen worden, kunnen zij dit zowel vooraf, tijdens, als na afloop van het Tomeeto weekend of de vakantie laten weten. Tomeeto zal ervoor zorgen dat deze deelnemers ofwel onherkenbaar ofwel niet afgebeeld worden op gepubliceerde foto’s.

15. Achterlaten van de accommodaties en respect

Elke deelnemer is verplicht de accommodatie en het materiaal als goede huisvader te behandelen en zo achter te laten dat de schoonmaak achteraf normaal kan verlopen. Bij schade of bij buitensporig slechte of vuile achtergelaten accommodatie kunnen de herstel-, vervang- of schoonmaakkosten op de betrokken deelnemer(s) verhaald worden.

Tomeeto vraagt elke deelnemer respect te tonen voor de natuur, de andere deelnemers en de vrijwilligers of reisbegeleiding.